Informacije

Race Driver GRID05.10.2008. @ 22:32:49
Galerija slika
Pošaljite komentar


Iako je oduvek bio u senci konkurenata, serijal koji danas znamo kao Race Driver definitivno ima svoje mesto na tržiÅ”tu koje verovatno duguje originalnom konceptu. Za razliku od velikog broja trkaĆØkih naslova, u njemu ste mogli da se okuÅ”ate u desetinama raznih Å”ampionata Å”irom sveta, od kojih su neki, poput DTM-a ili TOCA-e, bili potpuno licencirani.Iako je ovo prvo izdanje koje Ʀe se pojaviti i za novu generaciju konzola, Codemasters ne najavljuje neke radikalne promene. Kao i svi prethodnici, i GRID Ʀe se truditi da pažljivo balansira elemente simulacije i arkade, ĆØineƦi igru dovoljno izazovnom, a opet ne frustrirajuƦe teÅ”kom. Ipak, veƦa težnja ka arkadi primeƦuje se viÅ”e nego ikad, a najveƦu zaslugu za to ima neskrivena želja da se konaĆØno izvrÅ”i proboj na ameriĆØko tržiÅ”te koje je do sada ignorisalo serijal. Posledice tog pristupa su relativno jednostavno upravljanje (ĆØak i kada iskljuĆØite bilo kakav vid pomoƦi) i nedostatak setup opcija, odnosno pitstopova, Å”to je svakako negativno iznenaĆ°enje. Slažemo se da veƦina igraĆØa ionako ne voli da se preterano bakƦe sa podeÅ”avanjem vozila, ali bi odlazak u boks radi promene guma, dolivanja goriva ili popravke, svakako uĆØinio trke joÅ” interesantnijim. JoÅ” jedan kontroverzni element odnosi se na flashback funkciju ā€“ naime, nalik na Prince of Persia, ili ĆØak neke manje zapažene vožnje od pre nekoliko godina (SCAR), u GRID-u imate moguƦnost vraƦanja vremena unazad, i to za maksimalno 10 sekundi. Na ovaj naĆØin moƦi Ʀete da ispravite sopstvene greÅ”ke (recimo, fatalni sudar ili neuspeÅ”ni pokuÅ”aj obilaženja), ali se iskreno nadamo da Ʀe ova novina biti samo opcionog karaktera, ili da Ʀe makar njena upotreba biti strogo ograniĆØena. Suprotno svemu reĆØenom, prikaz oÅ”teƦenja biƦe kao u DiRT-u, dakle surovo realistiĆØan, pa Ʀe pri najveƦem stepenu težine jedan iole snažniji sudar biti dovoljan da ispadnete iz trke. Codemasters takoĆ°e istiĆØe da se zaista mnogo pažnje posveƦuje inteligenciji protivniĆØkih vozaĆØa koji Ʀe biti agresivni, ali ne i bezgreÅ”ni ā€“ oĆØekujte da se bore za poziciju, ali i da ih povremeno ugledate pored puta.Karijera je ostala na postojeƦim osnovama, pa Ʀete i dalje biti u prilici da vozite u raznim Å”ampionatima na viÅ”e kontinenata, sve to u oko 50 automobila, na par desetina fiktivnih, ali i pravih staza, meĆ°u kojima su neke smeÅ”tene u metropole kakve su Milano ili San Francisco, uz nezaobilaznih 24 sata Le Mans-a (za potrebe igre 24 minuta). Novina je vaÅ”a uloga ā€“ od poĆØetnika koji je samo jedan od uĆØesnika trka, pa do vlasnika sopstvene ekipe koji može da unajmljuje druge vozaĆØe, recimo za takmiĆØenja koja vam ne idu od ruke ili vam jednostavno nisu interesantna da ih sami prelazite. NajveƦe osveženje su svakako drift event-ovi koji Ʀe se, pogaĆ°ate, deÅ”avati u Japanu. U njima Ʀe pobednik biti trkaĆØ koji sakupi najviÅ”e poena, a postoji i druga varijanta u kojoj se kombinuje dužina boĆØnog klizanja sa finalnom pozicijom. Razvojni tim je posebno ponosan na kontrolni sistem u ovom modu koji omoguƦava proklizavanje, a opet nije drastiĆØno razliĆØit od onog na klasiĆØnim trkama (Å”to je bio sluĆØaj sa Juiced 2, recimo). Multiplejer je segment o kome se trenutno najmanje priĆØa, ali je izvesno da Ʀe podržavati do 12 igraĆØa i da neƦe biti preterano restriktivan kada je reĆØ o izboru automobila i staza.Ono Å”to zaista oduzima dah jesu tehniĆØke karakteristike. Neverovatne vizuelne kvalitete NEON endžina upoznali smo joÅ” proÅ”le godine uz Colin McRae DiRT, a od GRID-a je za oĆØekivati joÅ” viÅ”e. Izuzetno atraktivne lokacije na kojima Ʀe se odvijati trke, sigurno Ʀe bolje prikazati svu njegovu raskoÅ”, a suÅ”tinska unapreĆ°enja odnose se na veliku posveƦenost detaljima. Iako Ʀe mnogi ljubitelji simulacija vožnje reƦi da izgled okolnih objekata ne predstavlja bogzna koliko bitan faktor, ĆØinjenica je da Ʀe do ĆØak 40,000 animiranih gledalaca sigurno znaĆØajno doprinositi podizanju atmosfere na trkama i, samim tim, realnom oseƦaju da se zaista nalazite u njima. Sve to ipak nagoveÅ”tava joÅ” jednog rekordera kada je reĆØ o hardverskoj zahtevnosti, pa sumnjamo da Ʀe u njemu moƦi da uživaju igraĆØi koji ne poseduju neku od najnovijih grafiĆØkih kartica.Iako smo pomalo skeptiĆØni prema pojednostavljivanju koje je serijal doživeo, mislimo da Ʀe GRID biti vrlo interesantan igraĆØima koji ne cene vozaĆØke igre prema tome koliko su realistiĆØne, veƦ koliko su zabavne. Izuzetno kvalitetna grafika, odliĆØan izbor staza, toliko hvaljeni drift mod i izmenjena karijera, mogu ga uĆØiniti jednim od zapaženijih žanrovskih ostvarenja ove godine.Naziv: Race Driver GRID
IzdavaĆØ: Codemasters
Izdanje: Jun 2008.
Platforma: PC, Xbox 360, PlayStation 3
Web: www.racedrivergrid.com